Zasiłki dla bezrobotnych - Belgia

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych przyznany zostaje osobom, które straciły pracę nie ze swojej winy (zostały zwolnione, wygasła umowa). Osoby, które zwolniły się same muszą wziąć pod uwagę fakt, że przez pewien czas nie otrzymają zasiłku dla bezrobotnych.

Ubiegając się o zasiłek dla bezrobotnych należy skontaktować się z najbliższym sekretariatem ACV/CSC, gdzie można uzyskać najważniejsze informacje dotyczące procedury otrzymania zasiłku.

 

Warunki jakie należy spełnić przy staraniu się o zasiłek dla bezrobotnych w Belgii to:

- pozostawanie bez pracy i bez wynagrodzenia,

- aktywne poszukiwanie pracy,

- bycie zdolnym do pracy,

- zamieszkanie na terenie Belgii (dopuszczalne są wyjątki).

 

Na wysokość zasiłku mają wpływ: sytuacja rodzinna, wysokość zarobków otrzymywanych w utraconej pracy, okres bezrobocia oraz fakt czy osoba pracuje jako wolontariusz, prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą, działa w stowarzyszeniach itp. Zasiłek wypłacany jest za sześć dni w tygodniu.

Niezbędnym warunkiem otrzymywania zasiłku jest dostarczanie raz w miesiącu do ACV/CVC karty kontrolnej, którą otrzymujemy przy pierwszym zgłoszeniu bezrobocia.

W Belgii mamy również do czynienia z bezrobociem przejściowym – jest to okres, podczas którego będąc zatrudnionym, przez krótki okres nie możemy wykonywać pracy z przyczyn od nas niezależnych (awarie, brak zleceń, czynniki pogodowe). W tym wypadku pracodawca powinien zgłosić to do RVA/ONEM i w ten sposób zapewnić pracownikom dochód za dni, w których nie pracują nie z własnej winy. W przeciwnym wypadku pracodawca będzie musiał wypłacić pracownikom normalną pensję.

 

 

Źródło:

www.twojaeuropa.pl

 


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook