Zasiłek rodzinny - Belgia

Zasiłek rodzinny w Belgii

Od 1 maja 2009 roku belgijski rynek pracy stoi dla nas otworem. Osobom legalnie zatrudnionym w Belgii przysługuje zasiłek rodzinny, który pokrywa część wydatków związanych z wychowaniem dziecka. Zasiłek wypłacany jest w zależności od liczby posiadanych dzieci oraz konkretnej sytuacji pracownika.

 

Komu przysługuje?

O zasiłek rodzinny w Belgii mogą starać się osoby, które przebywają i pracują w tym kraju legalnie, czyli pracownicy etatowi, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i prawnie pobierające belgijskie świadczenia społeczne (np. zasiłek dla bezrobotnych). Zasiłek przysługuje tym osobom, nawet jeśli ich rodziny przebywają w Polsce. Co ważne, miejsce pobytu dziecka nie jest ważne podczas ubiegania się o zasiłek rodzinny.

 

Rodzice oraz prawni opiekunowie dziecka mogą starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego do czasu, aż dziecko:

- ukończy 18 rok życia (chyba, że kontynuuje naukę szkolną – wówczas do 25 roku życia dziecka),

- ukończy 21 rok życia (w przypadku inwalidztwa dziecka).

 

Pamiętajmy jednak, że praca w Belgii na zasadach delegacji na podstawie dokumentu E101 lub E102 (czyli podleganie pod polskie ubezpieczenie społeczne) nie daje prawa do otrzymywania belgijskich świadczeń rodzinnych.

 

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku zależy od konkretnej sytuacji rodzinnej. Oto stałe miesięczne kwoty zasiłku dla pracowników etatowych (stawki aktualne od 1września 2010 r.):

 

Stawki podstawowe:

- 85,07 euro na pierwsze dziecko,

- 157,41 euro na drugie dziecko,

- 235,03 euro na trzecie i kolejne dziecko.

 

Osoby wykonujące działalność gospodarczą na własny rachunek (samozatrudnienie, współwłasność w spółce) otrzymują dodatki rodzinne podobne, jak w przypadku pracownika etatowego, z wyjątkiem np. stawki podstawowej na pierwsze dziecko, tj. 79,57 euro zamiast 85,07 euro.

 

Dodatki dla rodziców samotnie wychowujących dzieci:

- 43,31 euro na pierwsze dziecko,

- 26,85 euro na drugie dziecko,

- 21,65 euro na trzecie i kolejne dziecko.

 

Stawka świadczenia społecznego dla sierot wynosi 326,82 euro na dziecko. Dzieciom niepełnosprawnym (do 21 roku życia) przysługują dodatkowe dopłaty, które zależą od skali choroby (od 74,60 do 497,36 euro).

 

Polskiemu pracownikowi zatrudnionemu u belgijskiego pracodawcy przysługuje również premia za narodziny dziecka. Kwota za pierwsze dziecko wynosi 1 152,57 euro, za każde kolejne - 867,17 euro.

 

Procedura ubiegania się o zasiłek rodzinny w Belgii

Aby otrzymać zasiłek, polski pracownik powinien najpierw złożyć odpowiednie dokumenty. Zaczynamy od wniosku o przyznanie dodatku rodzinnego (Model AA), który nasz pracodawca złoży w swojej instancji świadczeń rodzinnych. Następnie belgijski fundusz dodatków rodzinnych (np. ADMB Kinderbijslagfonds) przesyła do Polski następujące dokumenty: Model P12 – sytuacja rodzinna i zawodowa, Model E 401 – zaświadczenie dotyczące członków rodziny, Model W - przyznanie dodatku rodzinnego na dziecko – konto bankowe. Kiedy dokumenty są już wypełnione i podpisane przez odpowiednie osoby i instytucje w Polsce, wracają one do funduszu świadczeń rodzinnych w Belgii.

Kolejnym krokiem w staraniach o uzyskanie zasiłku jest przesłanie formularza E 411 przez fundusz belgijski do odpowiedniej instancji w Polsce (jednego z 16 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej – w zależności od miejsca zamieszkania rodziny pracownika w Polsce). Jest to potrzebne w celu otrzymania informacji o ewentualnych wypłatach świadczenia rodzinnego w Polsce i konkretnych miesięcznych kwotach na poszczególne dziecko.

Po zakończeniu powyższych etapów, otrzymujemy decyzję o przyznaniu dodatku rodzinnego.

 

 

Źródło:

www.twojaeuropa.pl


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook