Inne świadczenia - Belgia

Emerytura

Narodowy Fundusz Emerytalny (Rijksdienst voor Pensioenen) www.onprvp.fgov.be zarządza oficjalnym systemem ubezpieczeń emerytalnych w Belgii. Urząd ten posiada dział „konwencji międzynarodowych” przeznaczony dla świadczeniobiorców, którzy pracowali w co najmniej dwóch krajach. W sumie istnieją 4 systemy emerytalne: systemy dla pracowników, system dla osób pracujących na własny rachunek, system dla pracowników sektora publicznego oraz system dla byłych pracowników zatrudnionych w koloniach i/lub w państwie poza UE. Istnieje górne ograniczenie emerytur determinowane przebiegiem kariery zawodowej, wynagrodzeniem oraz sytuacją rodzinną. Emerytury dzielą się na emerytury rodzinne oraz emerytury dla osób samotnych. Funkcjonuje także system emerytalny dla osób, których małżonek zmarł. Istnieje system dla małżonków żyjących w separacji / rozwiedzionych. Ponadto, działa system dla pracowników trans-granicznych oraz sezonowych. Istnieją także systemy szczególne dla górników, marynarzy, pilotów i dziennikarzy. Kwota emerytury zależy od systemu. Możesz także być uprawniony do emerytury z kilku programów.

Zatrudnienie krótkoterminowe nie daje uprawnień emerytalnych. Może się zdarzyć, że jeżeli przybyłeś do Belgii by pracować przez krótki okres, prawa emerytalne narosłe w tym okresie nie będą brane pod uwagę, ponieważ ich kwota będzie zbyt niska, by zostały one uznane międzynarodowo.

Wiek emerytalny dla mężczyzn oraz kobiet wynosi 65 lat. Liczba przepracowanych lat uprawniających do pełnej emerytury wynosi 45 lat. Istnieje możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, jeśli kariera zawodowa trwała co najmniej 35 lat.

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa pomaga opłacić koszty opieki zdrowotnej, a także zapewnia świadczenia zastępujące płace dla pracowników tymczasowo zmuszonych do zaprzestania pracy z powodu niezdolności do pracy. Świadczenia chorobowe trwające dłużej niż jeden rok mogą przekształcić się w świadczenia inwalidzkie. W zależności od, między innymi sytuacji rodzinnej, wynoszą one 40–65% płacy godzinnej brutto. Świadczenia chorobowe i inwalidzkie są obliczane w ujęciu dziennym. Instytucją odpowiedzialną za sprawy związane z rentą inwalidzką jest RIZIV – INAMI www.riziv.be.

O inwalidztwie orzeka Rada Lekarska (Geneeskundige Raad).

 

 

Źródło:

www.eures.praca.gov.pl

 


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook